Johan Eklund: Allvarlig brist på kvalificerad arbetskraft

Matchningsproblemen är påtagliga. Sverige har en allvarlig brist på kvalificerad arbetskraft. Det finns en relativt hög andel högutbildade, men få inom naturvetenskapliga ämnen, säger Entreprenörskapsforums vd professor Johan Eklund i fPlus. Den svenska utbildningspremien för högre utbildning är bland de lägsta i OECD, tillägger han.