Tre professorer på DN Debatt: Regeringens krispaket löser inte småföretagens problem

Kort- och långsiktiga lösningar samt en reformkommission för bättre förutsättningar för entreprenörer krävs för att möta efterfrågekollapsen i och med coronakrisen, skriver Martin Andersson, Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund, alla Entreprenörskapsforum på DN Debatt.