I kristid: Ta bort det skatterättsliga företrädaransvaret!

Företagare tar risker och det händer att de misslyckas. I och med coronakrisen hamnar allt fler företag på obestånd. Konsekvenserna får inte vara för brutala – det måste vara möjligt att få en andra chans. Därför behöver det skatterättsliga företrädaransvaret tas bort, Entreprenörskapsforums ordförande Lars Backsell och vd Johan Eklund berättar varför.

 

Aktiebolag och ekonomiska föreningar omfattas av en princip om s k begränsat ansvar. Det betyder att ägarna till bolagen inte är personligen ansvariga för skulderna. Principen anses mycket viktig och möjliggör ett rimligt risktagande och en effektiv kapitalbildning.

 

Så är inte fallet vad gäller personligt ansvar för ett bolags skatteskulder. Här är ansvaret betydligt strängare än för andra skulder:

 

– Företrädaransvar används för att bolaget inte har likviditet och inte kan betala sina skulder på en given dag. Det kan vara helt tillfälligt som nu när till exempel restaurangnäringen inte har en enda kund. Det betyder inte att bolaget är ”dåligt” i sig, säger Lars Backsell, ordförande Entreprenörskapsforum och Recipharm.

 

Ser man till aktiebolagslagens regler om kontrollbalansräkning (som ska göras om halva aktiekapitalet gått förlorat och dessutom ske vid två tillfällen under året) så gäller bolagets verkliga värde och en marknadsvärdering på tillgångarna räknas in, tillägger Lars Backsell:

 

-Det är en himmelsvid skillnad mot en tillfällig likviditetsbrist på en enda given dag.

 

Om ett bolag saknar medel att betala skatten måste i princip bolagets företrädare omgående avveckla bolaget. Om det alltså inte sker på förfallodagen riskerar företrädaren att personligt ansvar bedöms som en rimlig följd.

 

– Det är allvarligt att en teknisk skatteregel resulterar i konkurser som kanske är onödiga och i vissa fall dessutom framkallade av myndigheters beslut. Lagstiftningen är problematisk även under normala omständigheter så det finns goda grunder att avskaffa eller i varje fall införa ett 6 månaders moratorium på den, säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS.

 

Ta del av en tidigare utgiven rapport från Entreprenörskapsforum: Företrädaransvaret – Kan det avskaffas? författad av professor Roger Persson Österman, Stockholms universitet.

Läs också: Ytterligare åtgärder behövs omedelbart av Lage Jonason, finansman och investerare, i Dagens Industri