Varför engagerar sig inte fler ekonomer i debatten?

Varför finns det en bristande debattvilja bland ekonomer i akademin undrar Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund på ledarplats i Ekonomisk Debatt. Han ser den främsta orsaken i meriteringssystem och incitamentsstrukturer. Att engagemang i den tredje uppgiften inte premieras skadar bildningsidealet
och därmed även viljan att uttala sig. Läs ledaren.