Växande gigekonomi i kristider? Så utvecklas framtidens arbetsmarkna

Plattformsarbete är en av de viktigaste förändringarna som skett på arbetsmarknaden det senaste decenniet. Trots att endast en till tre procent av den globala arbetskraften arbetar via en platform i så kallat gigarbete förväntas detta öka de närmaste åren. Samtidigt har frågor väckts om gigarbetarnas anställningsskydd som i de flesta fall skiljer sig markant från skyddet tillsvidareanställda åtnjuter. Andra talar om vikten av att inte hindra en växande framtidssektor med onödigt många regleringar. Frågor som blir allt mer angeläget att reda ut i tider av kris.