Braunerhjelm om utvärderingar av näringspolitiken

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) säger i Dagens Industri att regeringen ska återkomma i vår om åtgärder som ska lösa problemen med utvärderingar av näringspolitiken. Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm fastställde detta i den av regeringen initierade Entreprenörskaps-utredningen redan 2016. Då fastställdes att myndigheter som betalar ut statliga miljardstöd inte vet vilka program som gör mest nytta.

 

I Entreprenörskapsutredningen står att läsa: ”Avsaknaden av samhällsekonomiska analyser innebär att det är svårt att jämföra resultat från olika typer av program eller insatser. I detta avseende skiljer sig näringspolitiken från andra politikområden. Inom exempelvis arbetsmarknadspolitik och biståndspolitik används redan i dag randomiserade fältexperiment som ett verktyg för att öka kunskapen om effekter av olika insatser.”

 

Inom näringspolitiken finns i dag inga liknande samhällsekonomiska kalkyler. De effektutvärderingar och andra uppföljningar som genomförs ger därför begränsad vägledning om programmen är lönsamma för samhället eller inte, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH och KTH.

 

Läs artikeln i Dagens Industri

 

Ta del av Entreprenörskapsutredningen