Norlin om det svenska musikundret

Musikindustrin ställde fyra snabba frågor till Entreprenörskapsforums Pernilla Norlin om den andra rapporten i serien om “svenska under”, dvs om branscher där svenska företag utmärkt sig både med stark tillväxt och uppmärksammats internationellt. Musikbranschen var given i serien, ingen har missat svensk musiks internationella musikframgångar över lång tid, säger Norlin.