Braunerhjelm i KTH Innovation Talks

Vad definierar en entreprenör och vilken inverkan har de på samhället? Hur driver entreprenörer förändringar för att bemöta samhällsutmaningar? Det är frågor som Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm svarar på i KTH Innovation Talks. Medverkar gör Maria Minniti, Syracuse University, och Samer al Moubayed, Furhat Robotics.