Nytt engagemang i Filantropiskt forum

Nya medlemmar med gedigen erfarenhet inom civilsamhället förnyar Entreprenörskapsforums Filantropiska forum. Det är Anna Ernestam, SOS-Barnbyar, Ylva Lundkvist Fridh, Mikrofonden, Ulrika Stuart Hamilton, Famna, samt Agneta Liljestrand som förstärker gruppen.

 

Inom Entreprenörskapsforums filantropiska plattform tydliggörs hur filantropiska insatser bidrar till samhällsekonomisk utveckling. Det handlar också om att lyfta fram, beskriva och diskutera nya trender, idéer och begrepp inom filantropi och relaterade områden som socialt entreprenörskap, sociala innovationer och civilsamhälle. Som för Entreprenörskapsforums övriga verksamhet resulterar det i forskningsbaserade kunskapsunderlag som kommuniceras mot beslutsfattare i akademi, politik och näringsliv.

 

De nya medlemmarna kommer in med nya perspektiv, men delvis liknande förväntningar. Anna Ernestam finner driv i nyfikenhet, att hela tiden förstå verksamheter, och ser Filantropiskt forum som en pusselbit i detta:

 

– Med de utmaningar vi ser idag måste vi ta in fler perspektiv och arbeta tillsammans över de organisatoriska tomrummen. Medmänsklighet och solidaritet har aldrig varit viktigare än nu, säger Anna Ernestam.

 

Ylva Lundkvist Fridh, vd Mikrofonden, har länge följt Entreprenörskapsforums arbete med att ta fram kunskap om förutsättningarna för företagande och ekonomisk utveckling och ser en bristande kunskap i Sverige om just det sociala företagandet och särskilt kring att investera för samhällsnytta som avkastning, Social Return On Investment.

 

– Jag ser fram emot att tillsammans med övriga i teamet visa på hur vi kan tillgängliggöra mer kapital till hållbar omställning som skapar ekologiska och sociala samhällsnyttiga effekter, säger Ylva Lundkvist Fridh.

 

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, organiserar välfärdsaktörer som drivs utan vinstsyfte, ofta som stiftelser eller ideella föreningar, exempelvis Stadsmissionerna, kvinnojourer, Ersta diakoni, Stockholms sjukhem och Röda Korset. Många av dessa har inslag av filantropi som del av sin finansiering och Ulrika anser att det är ett fält som borde ha utvecklingspotential i vårt land.

– Mitt intresse för Filantropiskt forum bottnar i hur forskare och praktiker möts och vrider och vänder på spännande frågeställningar. Jag hoppas kunna bidra med mina kunskaper om den idéburna välfärden och civilsamhället i dessa möten, säger Ulrika Stuart Hamilton.

 

Agneta Liljestrand adjungeras som medlem. Hon engagerar sig i Filantropiskt forum med intresse för civilsamhället och socialt entreprenörskap som brobyggare till ökad och  förbättrad integration av utlandsfödda och andra grupper i utanförskap.

 

Fyra nya medlemmar i Filantropiskt forum:

Anna Ernestam är civilekonom och tidigare auktoriserad revisor och har varit verksam inom näringslivet, bland annat som vice vd för Vectura Consulting AB och innan dess Eniro 118 118. Hon tillträdde tjänsten som CFO på Röda Korset 2014, och har även varit tf generalsekreterare för organisationen. I mars 2020 blev Anna Generalsekreterare för SOS Barnbyar.

Ylva Lundkvist Fridh är vd för civilsamhällets egna riskkapitalkooperativ Mikrofonden Sverige samt som effektmätningsutvecklare åt Skoopi, de arbetsintegrerande sociala företagens intresseförening. Hon har en bakgrund som ekonomi- och miljöhistoriker samt tio års erfarenhet som verksamhetsutvecklare på Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, med ansvar för frågor om lokal klimatomställning och platsbaserad ekonomisk utveckling.

Ulrika Stuart Hamilton har varit statssekreterare hos dåvarande jämställdhetsministern Maria Arnholm, bland annat med ansvar också för civilsamhällespolitiken. Under åren 2008–2012 var hon vice VD för Entreprenörskapsforum och tidigare har Ulrika varit stabschef hos finansministern, informationschef för SNS och chef för Analys och Opinion på Företagarna.

Agneta Liljestrand har en filosofie magister-examen i språk, är pensionerad sjuksköterska, intresserad av bland annat hållbarhet och integration.