Mjukvaruutveckling allt viktigare för innovation

I en nyligen publicerad artikel i Technological Forecasting and Social Change, visar Entreprenörskapsforums Martin Andersson och Joakim Wernberg med medförfattare att det finns ett samband mellan mjukvaruutveckling och innovation och innovationsförsäljning inom både tjänste- och tillverkningsindustrin. Särskilt stärker mjukvaruutveckling innovation i de företag där kompetensen utgörs av både utvecklare och högutbildade anställda.