Martin Andersson i SvD om industrins nya roll

Klassiska industrijättar som lyckats ställa om har nu mera en annan roll att spela än enbart som lönekälla för en lågavlönad underklass. De har blivit navet i globala värdekedjor och kan agera plantskola för nya innovativa företag. Det menar Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH, i SvD och refererar till Entreprenörskapsforums rapport på ämnet.