Wernberg får stipendium av Riksbyggens jubileumsfond

Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg har tillsammans med kollegan Fredrik Kopsch vid Lunds universitet tilldelats ett stipendium av Riksbyggens jubileumsfond ”Den goda staden” som årligen stöttar forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö. Denna gång har  projekt som bidrar till kunskap om hur bostäder och grannskap kan möta nya behov och önskemål efter pandemin prioriterats.

Wernbergs och Kopschs forskningsprojekt ”Städernas omställning – innan, under och efter pandemin” får 160 000 kronor med motiveringen ”Staden och stadskärnans attraktivitet spelar en viktig roll inte enbart för dem som bor eller arbetar i den utan också för kommuninvånare i allmänhet. Stadskärnan erbjuder attraktioner, evenemang och är många gånger den självklara platsen för sociala möten och umgänge. Samtidigt är det uppenbart att stadskärnan alltid varit och alltid kommer att vara i förändring. Projektet kan bidra med kunskap och insikter om hur berörda samhällsaktörer kan möta de utmaningar som följt i pandemins spår, och för att utveckla strategier för att skapa framtidens levande stadskärnor och urbana grannskap.”

Riksbyggens jubileumsfond bildades i anslutning till Riksbyggens 50-årsjubileum 1990 och grundas på gåvor från bostadsrättsföreningar samt organisationer och företag som Riksbyggen samarbetar med. Stipendier delas ut inom områdena arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård och samhälls- och trafikplanering.

Läs mer