Martin Anderson invald i Industrins ekonomiska råd

Entreprenörskapsforums forskare, Martin Andersson, har blivit invald som ledamot i Industrins ekonomiska råd. Rådet, som inrättades 1997, är en rådgivande grupp bestående av fyra oberoende ekonomer. De ska kunna lämna utlåtanden och rekommendationer i ekonomiska frågor på uppdrag av bland annat Industrirådet.