Workshop: Ekonomisk analys av södra Sveriges konkurrenskraft

Den ekonomiska verkligheten förändras ständigt och behovet av analyser för att förstå utvecklingen är centralt. Akademi, regioner, kommuner och organisationer gör alla olika analyser, bör vi lära mer av varandra? Välkomna på en workshop med fokus på ekonomiska analyser och diskussioner om hur vi kan arbeta gemensamt i södra Sverige.