Förbättrad kompetensförsörjning av digital spetskompetens

Idag på slutkonferensen för Digital spetskomptens presenterade Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg delrapporten ”Kompetensförsörjning under en
pågående industriell revolution”. Rapporten inehåller en kartläggning av digitalisering och efterfrågan på digital spetskompetens i näringsliv och offentlig sektor.

Ta del av rapporten ”Kompetensförsörjning under en pågående industriell revolution”

Undersökningen har genomförts i ett samarbete mellan Entrerprenörskapsforum, Blekinge tekniska högskola och Swedsoft. Regeringsuppdraget Digital Spetskompetens drivs av Tillväxtverket och Universitetskanslerämbetet. Läs mer här!