Entreprenörskapsforums verksamhetsberättelse 2022

Under det gångna året har Entreprenörskapsforum bland annat arbetat intensivt med förutsättningarna för en ökad svensk konkurrenskraft. Genom forskningsbaserade och policyinriktade underlag har Entreprenörskapsforum pekat på behovet av en politik som bättre främjar förutsättningarna för entreprenörskap, innovation, förnyelsekraft och tillväxt. Det fortsätter vi med under 2023.

Du kan lita på att vi fortsätter att bidra till det viktiga arbetet att sätta fokus på bättre och mer långsiktiga ekonomisk-politiska beslut inom entreprenörskapsområdet. Så följ oss för information om aktuella aktiviteter och nylanserade publikationer på sociala medier, du hittar länkar på vår webbplats www.entreprenorskapsforum.se.

Men först, ta del av verksamhetsberättelsen!

Bästa hälsningar
Anders Broström
vd Entreprenörskapsforum, docent KTH