Varför driver så få kvinnor företag?

Entreprenörskapsforum har inlett ett samarbete med Svenskt Näringsliv för att ta fram nya indikatorer kring kvinnors företagande och ägande. Första seminariet, som gick av stapeln igår, var ett startskott för arbetet med att ta fram unik data för att granska kvinnors och mäns företagande, attityder och upplevda förmåga till entreprenörskap. Ta del av inspelningen!