Ny PS: Standardsättning måste tas på allvar av politiken

Standardsättning av nya framväxande teknologier har ökad strategisk betydelse i en värld präglad av ekonomisk och säkerhetspolitisk maktkamp mellan Europa, Kina och USA. Europas teknologiska oberoende, förmåga att undvika beroenden och skydda europeiska värderingar är avhängig förmågan att sätta och påverka globala teknologiska standarder.

I en ny policysammanfattning från Entreprenörskapsforum beskrivs hur standardsättning har politiserats och blivit en faktor i en geopolitisk dragkamp, mellan de tre stora regionerna såväl som mellan nationerna inom EU. Europa står inför ett vägval, bör standarder i större utsträckning regleras centralt eller bör existerande decentraliserade system där standarder växer fram i nära samarbete mellan företag och myndigheter bevaras?

I Technical Standardization and Innovation in a Changing Geopolitical Landscape pekar författaren Tim Rühlig, Senior Research Fellow, German Council on Foreign Relations (DGAP), på att EU:s föreslagna standardiseringsstrategi har väckt oro, inte minst bland mindre exportorienterade länder som Sverige, att befintliga europeiska standarder ska bli obrukbara och att särskilt de mindre länderna kan bli lidande i den geopolitiska maktkampen kring standardsättande.

För att hitta den rätta balansen mellan att bevara systemen och att stå sig i den globala konkurrensen föreslås:

  • EU-kommissionen inför högnivåmöten där intressegrupper, statliga såväl som privata, samlas för att formulera strategiska politiska mål för standarder.
  • Koordinering mellan likasinnade parter och bevarad möjlighet att fatta decentraliserade beslut om standarder.
  • Investeringar i ökad kunskap om standardsättning och samverkan mellan olika intressegrupper.
  • Lägga sig vinn om transparens och etablera grundläggande normer för standardsättning.
  • Fortsatt samarbete med Kina men med krav på reciprocitet och ytterligare reformer.
  • Stärka det befintliga europeiska ekosystemet kring standardsättning.

Ladda ned: Technical Standardization and Innovation in a Changing Geopolitical Landscape med kommentar av Håkan Jonsson, partner Hallvarsson & Halvarsson

Policysammanfattningen presenteras vid ett seminarium klockan 16:00-17:00 idag.

För intervjuer och kommentarer: Tim Rühlig, German Council on Foreign Relations (DGAP) och Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum