Ny rapport: Byggemenskaper ett outnyttjat verktyg i bostadspolitiken

Att bygga och bo tillsammans, i byggemenskaper, kan vara ett sätt att öka gemenskap, utveckla miljövänliga boenden, och bidra till en bredare samhällsintegration eller andra sociala framsteg. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum visas att den i Europa mer populära boendeformen är ett i Sverige förbisett politiskt verktyg för att åstadkomma sänkta kommunala kostnader, ökad integration och för att hålla landsorten levande.

I Byggemenskaper – hävstång för socialt hållbar bostadsförsörjning pekar författaren Stefan Fölster på att forskningen visar att byggemenskaper ofta lyckas väl med integration, att förbättra ett grannskap, att bygga mer miljövänligt och billigare samt ökar utbudet av bostäder såväl som spar in på kommunala utgifter.

– Sverige har utmaningar med både bostadsbrist och integration. Här kan byggemenskaper komplettera andra samhällsinsatser. Särskilt viktigt är det för familjer med yngre barn, där vet vi att en trygg uppväxt markant ökar chansen för självförsörjning, säger Stefan Fölster, grundare av Better Future Economics.

Byggemenskaper kan hjälpa integrationen på två sätt – genom att samla boenden med olika bakgrund, och genom att bygga i eller nära områden som inte utvecklas väl. I båda fallen talar forskningen för att det är viktigast att fokusera på en bättre uppväxtmiljö för familjer med yngre barn. Beräkningar tyder på att det kan spara kommun och stat miljonbelopp.

– Staten har ett stort ansvar för att bostadsförsörjningen fungerar, något den inte har levt upp till på decennier. Större reformer krävs men under tiden bör de modesta insatser som behövs för byggemenskaper vara en självklar hävstång för att fler ska kunna förverkliga sina boendedrömmar, säger Stefan Fölster.

För intervjuer och kommentarer:
Stefan Fölster, grundare av Better Future Economics, 070-304 31 60