Ny rapport: Öka tillgången till kapital för socialt motiverade företag

Världen står inför stora samhällsutmaningar. Därför lyfter såväl Agenda 2030 som EU:s handlingsplaner vikten av att stärka socialt motiverade entreprenörer. Dessa återfinns både i näringslivet och civilsamhället och kartläggs i ny rapport från Entreprenörskapsforum. I rapporten visas att entreprenörer som bidrar med samhälls- och välfärdsvinster hålls tillbaka av svårigheter att få tillgång till kapital och rådgivning. Möjligheterna till finansiering bör breddas till att även omfatta företag som lägger fokus på social värdeutveckling, snarare än ekonomisk tillväxt.

I rapporten Kapitalförsörjning som fungerar för fler – Hur kan fler typer av företagande finansieras för tillväxt? pekar författaren Ruth Brännvall på att särskilt två typer av företag skulle dra nytta av stärkt kapitalförsörjning; idéburna verksamheter med tillväxtvilja, och kooperativa företag inom sociala verksamheter, utbildning och fastigheter. Dessa företag är ofta etablerade, har fungerande affärsmodeller och levererar samhällsnytta som i hög grad är mätbar.

– Med utmaningar som utanförskap, ojämlik utbildning, ohälsa, och en åldrande befolkning kan den expertis och erfarenheten som finns hos socialt motiverade entreprenörer vara nyckeln till lösningar. Dessvärre tenderar privata, såväl som statliga finansiärer, att premiera företag som är vinstfokuserade, även inom områden där socialt motiverade företag har gedigen erfarenhet och spetskompetens, säger Ruth Brännvall.

I rapporten presenteras åtgärdsförslag för att öka tillgången till finansiering för socialt motiverade företag:

  1. Utveckla en tydligare bild av företagen: mer data som identifierar socialt motiverade företag i olika associationsformer.
  2. Stärk kunskap och kapacitet hos sociala företag: stärkt kompetens ger ökad tillväxt och tydligare samhällseffekter. Verksamhetsstöd bör övervägas till specialiserade företagsfrämjare.
  3. Skattereformer: se över möjligheten att sänka vinstskatten för de företag som återinvesterar sin vinst. Inför ett investeraravdrag för dem som finansierar socialt motiverade företag.

För intervjuer och kommentarer: Ruth Brännvall, ekonomie doktor, vd Impact Invest, 073 -321 10 06