Tillväxtkommissionen slutrapporterar

Nu har Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH, i spetsen för Tillväxtkommissionen Malmö lämnat sin slutrapport till Malmö stad. Ta del av 54 förslag inom fem områden: näringsliv och entreprenörskap, Köpenhamn och Norra/Tyskland, arbetsmarknad, utbildning och organisation som kommissionen tagit fram för en fortsatt inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö.