Så når vi målen i Agenda 2030: Effektivare bistånd och samarbeten

Hur kan filantroper, näringslivet, civilsamhället och offentlig sektor samarbeta för att uppnå målen i Agenda 2030? Vid årets Swedish Philanthropy Summit diskuteras utvecklingen av nya finansieringsstrukturer och samarbeten för att möta samhällsutmaningar och hur vi kan stärka de krafter som tar ansvar när samhällskriser inträffar.