Digitaliseringen utmanar det svenska skattesystemet

Sedan den senaste skattereformen åren 1990–91 har mycket hänt i Sverige såväl som i omvärlden. Snabbrörlig teknisk utveckling och pågående digitalisering i kombination med en globaliserad ekonomi understryker behovet av att modernisera det svenska skattesystemet. Välkommen till en lunchlansering av rapporten ”Digitaliseringens konsekvenser för skattesystemet”