Tillväxtpolitiska insatser – logik, effekt och utvärdering

På uppdrag av Tillväxtanalys har Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH och Lunds universitet och Jonas Månsson, professor BTH, skrivit en rapport om tillväxtpolitiken och tillväxtpolitiska insatsers påverkan på näringslivet. Syftet är att systematisera kunskaperna kring tillväxtpolitiska insatser och analysera vilka tillväxtpolitiska insatser som är lämpliga att effektutvärdera. Läs mer hos Tillväxtanalys.