Ny PS: Ärlig utvärdering av industripolitikens effekter behövs

Sedan finanskrisen 2008 har industripolitiska initiativ återigen omhuldats i såväl Sverige som EU. Växande offentliga stöd och lån har ställts till företags förfogande, bland annat för att skapa hållbar utveckling. Det har skapat ökat behov av utvärderingar av satsningarna såväl som kunskap om hur utvärderingarna används av myndigheter för att utveckla och vässa verksamheten. I en ny skrift från Entreprenörskapsforum beskrivs hur tre näringspolitiska myndigheter hänvisar till utvärderingar i sina årsredovisningar 2010–2020.

I Hur använder myndigheter utvärderingar? undersöks 33 årsredovisningar från myndigheter i vilka 654 fall av hänvisningar till utvärderingar identifieras. De 654 observationerna har kodats som positiva, neutrala respektive negativa. Resultaten visar att 84 procent av hänvisningarna är positiva, tolv procent är neutrala och fyra procent är negativa.

– En fördjupad analys av materialet antyder att myndigheter använder utvärderingar som ett sätt att framställa sin verksamhet på ett positivt sätt, säger Christian Sandström, biträdande professor Internationella handelshögskolan i Jönköping och forskningsinstitutet Ratio samt skriftens författare.

– Det brukar sägas att misslyckanden är en central del av läroprocessen. Att även våga presentera negativa utfall kan vara ett effektivt lärande för både myndigheter och politiker, säger Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum.

I policysammanfattningen visas bland annat att:

  • Andelen positiva hänvisningar dominerar och varierar mellan 78 och 92 procent. Andelen negativa hänvisningar växlar mellan en och fem procent.
  • I endast 13 procent av fallen ges källhänvisning. I de fall myndigheter anger källa för sitt påstående är källan i 79 procent av fallen en utvärdering genomförd av ett konsultföretag.
  • Under åren 2016–2018 är andelen negativa formuleringar mellan sex och åtta procent, åren 2019–2021 är andelen negativa hänvisningar i intervallet noll till fyra procent.

Skriften presenteras vid ett seminarium klockan 12:00-13:00 idag. Följ lanseringen online!

För intervjuer och kommentarer:
Christian Sandström, biträdande professor Internationella handelshögskolan i Jönköping och Ratio, 073-705 01 37 och Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum, 076-884 57 83.