Wernberg om AI hos arbetsmarknadspolitiska rådet

Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg bjöds in för att hålla en presentation när arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson samlade medlemmarna i det arbetsmarknadspolitiska rådet för att diskutera hur artificiell intelligens kommer att påverka den svenska arbetsmarknaden.

Johan Pehrson samlade experterna i det arbetsmarknadspolitiska rådet för att diskutera utvecklingsmöjligheter och utmaningar på arbetsmarknaden som kommer till följd av utvecklingen inom artificiell intelligens. Särskilt diskuterades konsekvenser för matchning och kompetensförsörjning samt förändringar som arbetsmarknadspolitiken står inför.

Läs mer: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/11/artificiell-intelligens-i-fokus-nar-arbetsmarknadspolitiska-radet-sammantrader/