Amanda Stenström ny doktorand

Amanda Stenström är ny doktorand hos Entreprenörskapsforum. Hon är knuten till Blekinge tekniska högskola och kommer handledas av Pontus Braunerhjelm och Emma Lappi. Amanda kommer närmast att medverka i ett forskningsprojekt om effekter på företagsnivå av anställdas entreprenöriella erfarenheter (så kallat entreprenöriellt humankapital) och om effekterna skiljer sig mellan stads- och landsbygdsregioner. Tidigare har Amanda arbetat på Tillväxtverket där hon har ansvarat för ett nordiskt samarbetsprojekt för att skapa en harmoniserad modell för att särskilja turism från hushållskonsumtion i kreditkortsdata. ”