Melker Schörling in memoriam

Melker Schörling har som tidigare meddelats gått bort efter en längre tids sjukdom. Hans gärning som företagsbyggare, entreprenör och investerare kan bara betecknas som enastående vilket har tagits upp i en rad andra sammanhang. Mindre bekant är kanske att han även hade ett intresse för forskningsfrågor, särskilt de som rörde industriell dynamik med betoning på entreprenörskap, företagstillväxt och ägande. Under sina år som ordförande i forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum 2012–2015 kunde Melker dels ta del av den senaste forskningen, dels bidra till forskningsuppslag genom sina egna erfarenheter som entreprenör och industriledare. Han kombinerade omtanke om forskarna med en mycket tydlig ställning vad gällde forskningens oväld och nogsamhet med forskningsfinansiärernas bidrag. Melker deltog ofta vid våra större konferenser och tog sig alltid tid att lyssna på såväl seniora forskare som doktorander. Dessutom stöttade Melker Schörling under tre år finansiering av the Global Award for Entrepreneurship Research som årligen delas ut av Entreprenörskapsforum. Priset på 100 000 euro samt en statyett av Carl Milles är världens mest betydelsefulla inom entreprenörskapsforskningen. Vi som hade förmånen att arbeta tillsammans med Melker minns med värme en stark men ödmjuk och stöttande ledare.