Entreprenörskapsforums verksamhetsberättelse 2023

Under det gångna året har Entreprenörskapsforum arbetat intensivt med att granska ramvillkoren i den svenska ekonomin. Genom forskningsbaserade och policyinriktade underlag har Entreprenörskapsforum visat på vikten av goda förutsättningar för entreprenörskap för att säkra det långsiktiga välståndet och Sveriges position som kunskapsnation.

Det kräver ett brett anslag där bland annat skatte-, arbetsmarknads- och utbildningspolitik medvetet utformas för att sänka trösklarna för företagande och skapa goda förutsättningar för nyskapande och risktagande.

Nu när vi går in i Entreprenörskapsforums 30:e verksamhetsår ser vi fram emot att fortsätta lyfta angelägna frågor om institutionella ramvillkor, digital omställning och konkurrens. Vår uppgift är och förblir att bidra med angelägna och relevanta forskningsunderlag för beslutsfattare och göra avtryck i svensk debatt och beslutsfattande på olika nivåer.

Så följ oss för information om aktuella aktiviteter och publikationer via utskick och på sociala medier, du hittar länkar på vår webbplats.

Men först, ta del av verksamhetsberättelsen!

Bästa hälsningar
Anders Broström
vd Entreprenörskapsforum och professor Göteborgs universitet