Familjen Kamprads stiftelse finansierar forskning om entreprenörskap och kriminalitet

Familjen Kamprads stiftelse har beviljat ett anslag om 3 600 000 kronor till forskningsprojektet ”Lokalt entreprenörskap och kriminalitet. En studie av effekterna av ordningsstörningar och kriminalitet på entreprenörskap och näringslivsdynamik i södra Sverige”. Projektet löper över tre år och leds av Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH och BTH.

I projektet fokuseras på hur upplevda lokala ordningsstörningar och faktisk kriminalitet påverkar den lokala entreprenöriella dynamiken, dvs nyföretagandet, avveckling av företag, omlokalisering till andra regioner, företagstillväxt, planerade företagsstarter, mm. Unika data som systematiskt insamlats av polisen för södra Sverige kommer att kombineras med SCBs databaser.

– Vi är ytterst glada att Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att stötta projektet. Frågan är brännande aktuell och resultaten kommer att kommuniceras till den bredare allmänheten samt beslutsfattare inom politiken såväl som forskarsamfundet, säger Pontus Braunerhjelm.

Läs mer på Familjen Kamprads stiftelse