150 000 kr till forskning om entreprenöriell dynamik

Entreprenörskapsforums pris till årets unga entreprenörskapsforskare 2024 tilldelas ekonomie doktor Emma Lappi, Copenhagen Business School. Hon prisas för sin forskning om entreprenöriell dynamik och dess effekter på företags- och individnivån. Priset på 150 000 kronor utdelas vid konferensen Swedish Gathering of Entrepreneurship Scholars den 29 augusti.

Emma Lappi har använt stora urval och vanligtvis longitudinella data för att belysa entreprenörskapets dynamik och dess effekter på företags- och individnivå. I en rad empiriska studier har hon visat hur ineffektiva marknader kvarstår på kort och lång sikt, trots antagandet att Schumpeteriansk konkurrens i form av inträde och utträde av företag på marknaden, på lång sikt, bör eliminera förekomsten av övervinster.

– Dessa empiriska resultat talar för behovet av en fortsatt granskning av den Schumpeterianska teorin om vinstutjämning, och påminner om att beslutsfattare inom och utanför EU måste engagera sig i frågor om regleringar, konkurrens och marknadseffektivitet, säger Ivo Zander, professor vid Uppsala universitet och priskommitténs ordförande.

Emma Lappi har även studerat hur individer rör sig in i och ut ur entreprenörskap och effekterna på tidigare entreprenörers karriärer som löntagare samt produktiviteten bland de företag där de finner anställning. Hon har dessutom på ett kreativt sätt utforskat de kulturella förutsättningarna för produktivt, improduktivt och destruktivt entreprenörskap.

– Emma Lappis forskning innehåller en mängd information av intresse för personer som överväger en karriär som entreprenörer, liksom för chefer som funderar på att anställa före detta entreprenörer, säger Ivo Zander.

För intervjuer och kommentarer:
Emma Lappi, postdoktor Copenhagen Business School; Ivo Zander, professor Uppsala universitet, 018 471 13 55

 

För att stimulera unga forskare inom entreprenörskap, innovation och småföretagsutveckling delar Entreprenörskapsforum Unga forskarpriset. Priset delas ut årligen sedan 2003 och går till en forskare som har utmärkt sig genom sin forskning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Priset är på 150 000 kronor, prisets grundare är Entreprenörskapsforum och donator är Triton Advisers (Sweden) AB.