Analys och indikatorer kring kvinnors företagande

2023 lanserade Entreprenörskapsforum och Svenskt Näringsliv nya indikatorer som mäter företagandet i Sverige. Vi kunde då konstatera att ungefär lika stor andel kvinnor som män såg affärsmöjligheter men att fler män än kvinnor startar och driver företag. Årets siffror visar att nyföretagandet bland kvinnor ökar men att det etablerade företagandet samtidigt minskar.