Att utvärdera nyttor och ignorera problem

Flera myndigheter delar ut företagsstöd i form av innovationsprogram för att bland annat främja grön omställning. I en ny studie från Entreprenörskapsforum visas att en majoritet av utvärderingarna av dessa stöd inte nämner eller mäter olika kostnader och problem knutna till företagsstöd. Dessutom utförs de i regel inte av en oberoende aktör. 

I Att utvärdera nyttor och ignorera problem – En analys av näringspolitiska utvärderingar pekar författaren på att utvärderingar av näringspolitiska satsningar inte ger en rättvisande grund för att bedöma samhällsekonomisk effektivitet. I 85 procent av de granskade utvärderingarna har potentiella problem ignorerats helt.

– Många utvärderingar studerar bara nyttor och ignorerar de kostnader eller problem som är förknippade med företagsstöd, säger Christian Sandström, docent och skriftens författare.

Enligt författaren finns flera problem med företagsstöd dokumenterade inom forskningen, bland annat snedvridning av konkurrens, risker för fusk eller skadlig opportunism samt undanträngning av kapital. Dessa väljer dock utvärderare att inte tala om.

– Det är särskilt viktigt med rättvisande utvärderingar som tar såväl samhällsekono­miska kostnader som nyttor i beaktande i en tid när storskaliga industripolitiska projekt återigen har blivit högsta mode, säger Christian Sandström.

I skriften adresseras även andra sätt att utföra utvärderingar på än vad som är rådande idag för att säkerställa samhällsekonomisk effektivitet.

Ladda ner: Att utvärdera nyttor och ignorera problem – En analys av näringspolitiska utvärderingar.

Skriften presenteras vid ett seminarium klockan 15:00-15:45 i Almedalen idag.

För intervjuer och kommentarer: Christian Sandström, docent, forskare vid Internationella handelshögskolan i Jönköping och Affärsvärlden, 070-443 42 29 och Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum, 076-884 57 83.