Den 24 april lanserades den åttonde rapporten från Näringspolitiskt forum: Byggmarknadens regleringar – Ett hinder för Sveriges ekonomiska utveckling. Rapporten presenterades av Åke E. Andersson, professor Jönköping International Business School, som lyfte regleringen av byggandet genom olika lagar och deras komplement av centrala och lokala bestämmelser.

Läs referatet »