För att få hållbar utveckling behöver flera delar av ekonomin ställa om. Svenska företag behöver byta ut linjära affärsmodeller mot cirkulära, både av miljömässiga skäl och för att inte tappa konkurrenskraft när andra länders näringsliv ställer om. Var befinner sig och vad behöver svenska industriföretag i omställningen mot cirkulära affärsmodeller?

Välkommen på lunchlansering av rapporten Circular business models: Where does Swedish industry stand? författad av professorerna Johan Frishammar och Vinit Parida, båda Luleå tekniska universitet.

Bland annat diskuteras

  • Vart står svensk industri i förhållande till andra länder gällande implementeringen av cirkulära affärsmodeller?
  • Hur kan företagen samarbeta med varandra?
  • Vilka hinder för omställning finns och hur kan de överbryggas?