Samhället utvecklas i allt snabbare takt samtidigt som det svenska systemet för högre utbildning till stor del bygger på idéer som formulerade för länge sedan. Hur kan vi utveckla utbildningsystemet för morgondagens behov?

Välkommen den 30 augusti när Entreprenörskapsforum arrangerar ett seminarium om den högre utbildningens framtid, med utgångspunkt i den analys och de reformförslag som lämnas i den danska regeringens Reformkommission.

Medverkar gör bland annat kommissionens ordförande, Nina Smith.

Exempel på frågor som diskuteras:

  • Bör utbildningstiden kortas?
  • Kan vi övergå till ett större inslag av vidareutbildning senare i livet?
  • Hur kan universitetens och studenternas finansiering av studieplatser ses över?
  • Hur får vi fler internationella talanger att stanna efter avslutad utbildning?

Evenemanget hålls på engelska.