Den 4 september bjuder Entreprenörskapsforum in till seminarium med presentation av boken ”Det nya utanförskapet – Självförsörjningens utveckling och välfärdsstatens framtid” författad av nationalekonomerna Johan E. Eklund och Johan P. Larsson. Kommenterar gör Lawen Redar, riksdagsledamot (S) och Viktor Wärnick, riksdagsledamot (M). Fler medverkande och ytterligare information tillkommer!