Välkommen till ett frukostseminarium om företagens entreprenöriella humankapital. Vad innebär det för företagen att ha anställda som tidigare varit entreprenörer och hur påverkar det produktivitet, innovation och omsättning?

Samtalet utgår från helt ny forskning av Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi KTH och BTH och Emma Lappi postdoktor vid Copenhagen Business School, som kartlägger ett humankapital som inte tidigare har definierats eller använts i analyser på företagens prestanda.

Bland annat diskuteras:

  • Vilken effekt har entreprenöriella färdigheter för produktivitet, innovation och omsättning?
  • Hur kan politiken underlätta för individer att tillskansa sig olika typer av kunskaper?
  • Vad behövs för att främja rörelse mellan entreprenörskap och anställning?