2022 var ett år med tilltagande ränteoro som fick börser och bostadspriser runt om i världen på fall. Samtidigt rapporterade många företag rekordvinster och arbetsmarknaden såg stark ut. Hur avspeglas denna tudelade bild i det svenska entreprenörskapet?

Välkommen den 27 april när vi lanserar årets nationella rapport från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – den ledande källan till ny kunskap om det svenska entreprenörskapets utveckling. Under lanseringen redovisas jämförelser med en mängd relevanta länder och vi får reda på hur entreprenörskapet i Sverige står sig internationellt sett.

Exempel på frågor som diskuteras:

  • Hur har konjunkturen påverkat det svenska företagandet?
  • Vad kan göras för att stärka entreprenörskapet?
  • Hur stor andel kvinnor jämfört med män driver företag?
  • Hur ser tillväxtambitionerna ut för svenska företag?