Den svenska integrationspolitiken syftar till att ge nyanlända en bra start och goda förutsättningar att uppnå sysselsättning och ekonomisk självständighet. Trots att det lagts betydande resurser på detta tar det i allmänhet lång tid, betydligt längre tid än i andra länder, för utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden och försörja sig själva.

I en ny rapport har författarna, Åsa Hansson, docent Lunds universitet och Mats Tjernberg, professor Lunds universitet, jämfört självförsörjning mätt som skillnaden mellan inbetalda inkomstskatter och erhållna transfereringar under ett år för olika grupper baserat på ursprung, vistelsetid i Sverige och utbildning. Resultaten visar att skillnaderna i självförsörjningsgrad mellan olika grupper är betydande.

Under webbinariet diskuterar vi bland annat:

  • Vad beror skillnaderna i självförsörjningsgrad mellan olika grupper på?
  • Vilka politiska reformer krävs för en ökad ekonomisk integration av utrikes födda?
  • Vad krävs för att den svenska integrationspolitiken ska lyckas?

Medverkande:

Jonny Cato
migrationspolitisk talesperson (C)
 Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum och professor BTH samt JIBS
Åsa Hansson
docent Lunds universitet
Maria Malmer Stenergard
migrations- och socialförsäkringspolitisk talesperson (M)
Enrico Deiaco
forskningsledare Entreprenörskapsforum (moderator)