De senaste åren har allt större summor offentliga medel gått till industrisektorn för att stödja hållbar utveckling. Det har skapat ett växande behov av utvärderingar och kunskap om hur myndigheter använder sig av dem.

Den 16 november presenterar Entreprenörskapsforum en rapport, skriven av Christian Sandström, biträdande professor Internationella handelshögskolan i Jönköping, om hur Energimyndigheten, Vinnova och Tillväxtverket hänvisar till utvärderingar i sina årsredovisningar.

Under seminariet diskuteras bland annat:

  • I vilken utsträckning är myndigheternas hänvisningar till utvärderingar positiva, neutrala eller negativa?
  • Får kritiska utvärderingar mer eller mindre uppmärksamhet?
  • Hur ser vägarna ut framåt för myndigheters utvärderingar?