Sverige och världen står inför omfattande samhällsutmaningar. I Agenda 2030 såväl som i EU:s handlingsplaner lyfts vikten av att stärka socialt motiverade entreprenörer.

Dessvärre står dessa ofta utanför de etablerade finansieringskanalerna och investering i socialt motiverat företagande kommer, många gånger, med betydande risk. Samtidigt som det finns också potentiellt stora samhälls- och välfärdsvinster att göra. I en ny rapport skriven av Ruth Brännvall undersöks hur förutsättningarna för tillväxt och kapitalförsörjning ser ut för socialt motiverade företag i Sverige.

Under seminariet diskuteras:

  • Hur ser kapitalbehov och finansieringsmöjligheter för sociala företag ut?
  • Hur kan sociala företag och idéburna verksamheter bli mer attraktiva att finansiera?
  • Vilken roll spelar filantropiska finansiärer?
  • Hur fungerar det i andra länder och vad kan Sverige lära?

Medverkande: Ruth Brännvall, vd Impact Invest, Camilla Lundberg Ney, verksamhetschef, Svensk Kooperation, Ylva Lundkvist Fridh, vd Mikrofonden Sverige, Arvid Vikman, ordf. arbetsmarknadsnämnden och personal- och jämställdhetsutskottet i Stockholm stad (S), Per Rosencrantz, ledamot arbetsmarknadsnämnden Stockholm stad (M) och Johanna Palmberg docent och forskningsledare Entreprenörskapsforum (moderator).