För att gynna innovation, ekonomisk tillväxt och ökat välstånd krävs ett helhetsperspektiv på innovationspolitiken. Välkommen till ett seminarium den 25 januari där den nyligen utgivna Handbook of Innovation and Regulation diskuteras. I boken finns bidrag från 31 forskare från USA och Europa med syfte att belysa hur regleringar inom olika områden påverkar innovation.

I Handbook of Innovation and Regulation framkommer att regulatorisk komplexitetet innebär en rad utmaningar vilket kräver en innovationspolitik som omfattar många fler områden än intellektuella äganderättigheter och forskningsfinansiering. Regleringar som påverkar konkurrens, arbetsmarknad, klimat och miljö, boende, offentlig upphandling och internationell handel är några exempel.

Hur kan den svenska innovationspolitiken utformas för att gynna innovation, ekonomisk tillväxt och ökat välstånd?