Välkommen till Entreprenörskapsforums årliga Luciaseminarium. I år diskuterar vi kriget i Ukraina med fokus på det frivilliga engagemanget och vikten av ett uthålligt stöd och solidaritet.

Den 24 februari i år inledde Ryssland invasionen av Ukraina. Kriget har förstört stora delar av landet och människor lever i nöd. Städer bombas sönder och vi får dagliga rapporter om att civila dödats och skadats. Situationen är allvarlig och behovet av ett fortsatt humanitärt stöd är stort. Sverige såväl som EU och FN arbetar för att hjälpa Ukraina. Även civilsamhällesorganisationer och filantropiska insatser bidrar till att hjälpa och stötta den utsatta befolkningen i Ukraina.

På Entreprenörskapsforums årliga Luciaseminarium tar vi upp följande frågor:

  • Hur ser de mest akuta hjälpbehoven ut och vad gör vi i dagsläget?
  • Hur ser omvärldens långsiktiga engagemang och stöd ut?
  • Vad händer med oss människor i kristider, hur påverkas vi på kort och lång sikt?