I 2018 års Swedish Economic Forum Report undersöks hur entreprenöriella marknadsexperiment och experimentell policy kan visa vägen framåt i en osäker och föränderlig värld.  Förmågan att anpassa sig till och ”navigera” i en föränderlig värld är avgörande för fortsatt välstånd vilket ställer höga krav på beslutsfattande inom både offentlig och privat verksamhet. Experiment blir då ett viktigt verktyg.

Experiment äger rum på både en marknad och inom policy. På en dynamisk marknad sker kontinuerligt experiment då entreprenörer introducerar nya innovativa produkter, tjänster, varor och lösningar som sedan ”testas” på marknaden. Vissa av dessa experiment klarar marknadens prövning och blir framgångsrika medan andra misslyckas och försvinner. På samma sätt kan politiken ägna sig åt policyutveckling genom experiment.

Inom policy och policyutveckling är det många gånger inte möjligt att förutse vad som är en optimal eller effektiv policy. Då kan policy-experiment vara vägen framåt. Rätt utformat kan experiment även vara ett sätt att komma över konventionella politiska låsningar och ideologiska skiljelinjer.

 

Medverkande författare i Swedish Economic Forum Report 2018 är:

  • Mikko Annala, head of governance innovation Demos Helsinki, Finland
  • Albert-Bravo Biosca, senior economist och head of the innovation growth lab NESTA, IGL, UK
  • Maureen McKelvey, professor Göteborgs universitet
  • Martin Andersson, professor BTH och forskare Entreprenörskapsforum
  • Pontus Braunerhjelm, professor KTH, BTH och forskningsledare Entreprenörskapsforum
  • Johan Eklund, professor BTH och vd Entreprenörskapsforum
  • Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum

 

Rapporten presenteras av författarna och diskuteras med inbjudna experter vid lanseringen den 22 november i Stockholm. Ytterligare information om lanseringsseminariet kommer inom kort.

Var? Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm
När? Torsdagen den 22 november 2018, kl 13.00 – 16.00