Transportinfrastrukturen står inför stora utmaningar. Flera mått visar att kvaliteten i det svenska transportsystemet har urholkats och samtidigt ställs ökande krav på elektrifiering, minskade utsläpp och högre leveranstakter. Innovationstakten inom området är hög men stöter på hinder i form av regler och tillståndsprocesser. Hur kan utmaningarna mötas med smartare infrastruktur? Välkommen på lansering den 24 oktober av rapporten Smartare infrastruktur för transporter. 

Under seminariet diskuteras bland annat:

  • Hur påverkar transportinfrastrukturen Sveriges konkurrenskraft?
  • Vilka utmaningar kan lösas med smartare infrastruktur och hur ser vägen framåt ut?
  • Vilka reformer, samhällsinsatser och näringslivsinitiativ kan bana väg och skynda på smartare transportinfrastruktur?

Rapporten är författad av Stefan Fölster, docent Better Future Economics och Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum.