Arbetskraftsinvandring ger svenska företag möjlighet att attrahera nyckelkompetens från tredje land. Samtidigt har det svenska regelsystemet under senare år kännetecknats av omfattande byråkrati och medialt uppmärksammade kompetensutvisningar. Det har också rapporterats om arbetskraftsinvandrare som utnyttjas, särskilt inom serviceyrken.

I rapporten Stärkt svensk talangattraktion – konkurrenskraft och kompetens genom arbetskraftsinvandring undersöker författarna hur det svenska regelverket kan förändras och stärkas. En viktig aspekt i detta är att motverka missbruk av systemet.

Dessutom diskuteras:

  • Hur har det svenska regelverket utvecklats över tid?
  • Vilka brister finns inom systemet?
  • Hur viktigt är arbetskraftinvandring för svenska företag?
  • Vilka lärdomar kan vi dra från andra länder?

Rapporten är författad av Erik Ageberg, näringspolitisk rådgivare och Daniel Wiberg, Chefsekonom och ekonomie doktor Strand Kapitalförvaltning.