En omställning av elsystemet med betydande konsekvenser för svensk elproduktion pågår för närvarande. En omfattande utbyggnad av bland annat vindkraft planeras samtidigt som elanvändningen väntas öka kraftigt och de kvarvarande kärnkraftverken fasas ut. Parallellt fortsätter internationaliseringen av elmarknaden. Både själva omställningen och det nya elsystemets särdrag innebär en rad utmaningar för politiken, företagen och svensk ekonomi.

I en ny rapport Fyra utmaningar i den svenska elförsörjningen går Lars Bergman, professor emeritus och tidigare rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, igenom de största utmaningarna med svensk elförsörjning och ger förslag på hur den svenska elförsörjningspolitiken kan utformas. Välkommen den 18 augusti på rapportlansering.

Webbinariet modereras av Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum.

Medverkande:

Lars Bergman
professor emeritus och tidigare rektor vid Handelshögskolan i Stockholm
Therése Hindman Persson
chefsekonom, Energimarknadsinspektionen
Per Lundström
Senior Advisor Jämtkraft
Mikael Odenberg
tidigare gd Svenska Kraftnät
Thomas Tangerås
docent och elmarknadsforskare IFN