Den 3 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum den årliga konferensen Swedish Philanthropy Summit. I fokus ligger  civilsamhällets roll i djupgående kriser och vad som kan göras för att stärka samverkan och effektivitet i krishanteringen. Medverkar gör representanter för olika civilorganisationer, offentlig sektor, filantroper, entreprenörer och akademin.

Programmet presenteras i augusti.