Den 3 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum den årliga konferensen Swedish Philanthropy Summit (SPS2022). I år ligger fokus på civilsamhällets roll och beredskap under och efter en nationell kris. Vad kan och bör vi förvänta vi oss av civila aktörer och hur stärker vi samverkan mellan civilsamhället och kommuner, regioner och myndigheter med ansvar för samhällsskydd och beredskap?

Det har visat sig tydligt i samband med flyktingmottagandet 2015, skogsbränderna 2018, coronapandemin och nu senast vid kriget i Ukraina att civilsamhället spelar en betydande roll vid krishantering. Komplexa samhällsutmaningar kräver också gränsöverskridande samarbeten.

Bland annat diskuteras:

  • Hur väl rustat är det moderna svenska samhället för stora omvälvande kriser?
  • Hur kan och bör civilsamhället utvecklas?
  • Vilka politiska förändringar behövs för att säkra ett välfungerande civilsamhälle?
  • Vilka privata samhällsinvesteringar är nödvändiga för att stärka civilsamhället?
  • Vad kan vi lära från andra länder?

 

Program Swedish Philanthropy Summit 2022

12.45 Registrering

13.15 Välkommen
Anders Broström, vd Entreprenörskapsforum och docent KTH
Johanna Palmberg, docent och ordförande Filantropiskt forum

Ideella insatser och civilsamhällets roll lokalt vid samhällskriser – vad säger forskningen?
Susanne Wallmann Lundåsen, docent Linköpings universitet

Vid kris och katastrof – vilket ansvar har det offentliga?
Lena Nyberg, generaldirektör MUCF
Susanne Wallmann Lundåsen, LiU
Svante Werger, särskild rådgivare MSB
Rikard von Zweigbergk, beredskapschef Region Gotland

Beredskapslyftet – ett aktionsorienterat näringslivsinitiativ
Fredrik Hillelson, grundare och VD Novare Human Capital

14.30−15.00 Kaffe och mingel

9/10 svenskar vill engagera sig i händelse av kris – men mer än hälften vet inte hur
Maria Alsander, generalsekreterare Forum och Volontärbyrån

Vid kris och katastrof – vad gör civilsamhället och det privata näringslivet?
Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH
Anna Ernestam, generalsekreterare SOS Barnbyar
Johan Oljeqvist, VD Fryshuset
Oscar Stege Unger, grundare och VD Canucci
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna
Martin Ärnlöv, generalsekreterare Röda Korset

16.15 Avslut

Medverkande:

Maria Alsander
generalsekreterare Forum och Volontärbyrån
Pontus Braunerhjelm
forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH
Anders Broström
vd Entreprenörskapsforum och docent KTH
Anna Ernestam
generalsekreterare SOS-Barnbyar
Fredrik Hillelson
grundare & VD Novare Human Capital
Lena Nyberg
generaldirektör MUCF
Johan Oljeqvist
VD Fryshuset
Oscar Stege Unger
grundare & VD, Canucci och Senior Advisor Wallenberg Foundations
Ulrika Stuart Hamilton
generalsekreterare Famna
Rikard von Zweigbergk
beredskapschef Region Gotland
Susanne Wallman Lundåsen
docent Linköpings universitet
Svante Werger
särskild rådgivare MSB
Martin Ärnlöv
generalsekreterare Röda Korset
Johanna Palmberg
docent, forskningsledare och ordförande för Filantropiskt forum (moderator)
   

_