Den 14 oktober besöker Andrés Rodríguez Pose, professor i ekonomisk geografi London School of Economics, Entreprenörskapsforum för att prata om sin uppmärksammade artikel ”The revenge of the places that don’t matter (and what to do about it)”. Rodríguez Pose har i sitt arbete tittat på vad som händer med människor och den ekonomiska dynamiken i områden med ihållande fattigdom, en ekonomi på efterkälken och med få möjligheter för de som bor där. Avfolkning, minskande antal jobbtillfällen och undermålig infrastruktur är några av de problem som kan finnas på sådana orter. Ekonomin har flyttat någon annanstans och det föder missnöje bland de som blir kvar. Rodríguez Pose pekar på att utvecklingen har lett till att många från dessa platser revolterar genom att stödja en våg av politisk populism som grundar sig i platsen snarare än sociala (miss-)förhållanden. Enligt honom bör policy för utveckling såväl som investeringar i dessa områden vara bättre förankrade i platsen och i högre grad riktade mot att erbjuda möjligheter samt att ta tillvara på potentialen hos människor i dessa områden. Kommenterar gör Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Fler medverkande tillkommer.

 

Bland annat diskuteras:

  • Hur ser förhållandet mellan utanförskap och populism ut?
  • Stämmer Rodríguez Poses analys på svenska förhållanden?
  • Hur kan områden i ekonomisk nedgång bättre stöttas genom policyåtgärder och investeringar?

Medverkande:

Andrés Rodríguez Pose
professor i ekonomisk geografi London School of Economics
Bo Rothstein
professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

 

När: Måndag den 14 oktober, kl. 11.45-13.15. Registrering och lättare lunch från kl. 11.30.

Var: Entreprenörskapsforum, Grevgatan 34, 3 tr, Stockholm

Hur: Anmälan via länk

OBS! Seminariet hålls på engelska